Historia szkoły

Mechan” – Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Inowrocławiu na początku września obchodzić będzie piękny jubileusz 70-lecia istnienia szkoły.. To doskonała okazja, aby przyjrzeć się zarówno przeszłości szkoły, jak i temu co czeka ją w ciągu kolejnych lat. Tuż po drugiej wojnie światowej przemysł generował spore potrzeby kadrowe. Zniszczona Polska wymagała zastępów fachowców, gotowych ciężką pracą, krok po kroku odbudowywać kraj. Nic więc dziwnego, iż w Inowrocławiu, który nie miał tradycji szkolnictwa zawodowego, zdecydowano się uruchomić placówkę, której pierwsza nazwa skupiała różne stopnie prowadzonej edukacji: Szkoła Przemysłowa, Gimnazjum Przemysłowe, Zasadnicza Szkoła Metalowa. Przez niemal całą historię szkoła zlokalizowana była – i jest po dziś dzień – przy ulicy Dworcowej. W 1956 roku Ministerstwo Przemysłu Maszynowego podjęło decyzję o rozbudowie placówki. Uruchomiono nowe kierunki kształcenia – elektroenergetyk i radiotechnik, dodatkowo nabór młodzieży został podwojony. Wtedy też szkołę ukończyły pierwsze cztery dziewczyny. Dwie dekady później uczyły się już niemal na każdym kierunku, które do niedawna kojarzone były z „męskimi zawodami”. Przez ponad 30 lat szkołą zarządzał dyrektor Marian Mroziński i to pod jego rządami placówka rozwijała się dynamicznie. Poziom edukacji w szkole zawsze był wysoki i systematycznie wzrastał a wiele sukcesów sportowych jej uczniów przysparzało dodatkowej dumy. Tradycję dyrektora Mariana Mrozińskiego kontynuowali jego następcy: Longin Bartkowiak (1978-1986), Krystyna Wielewska (1986-2006). Od 2006 do 2016 roku dyrektorem szkoły był Mariusz Ciesielski,… Od 2016 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Paweł Karólewski. Fakt, iż w czasie 70 lat istnienia placówki zarządza nią dopiero piąty dyrektor oznacza, iż Technikum Mechaniczno-Elektryczne może cieszyć się ze stabilności i w spokoju realizować swoją misję. Ważną datą w najnowszej historii szkoły stanowi rok 2001. Powołano wówczas Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego. Do głównych zadań tej organizacji należy kultywowanie tradycji szkoły, upowszechnianie wiedzy o placówce, wspieranie kontaktu z podmiotami przemysłu oraz wychowankami a także propagowanie zawodów technicznych, które w dzisiejszych czasach nie cieszą się jeszcze popularnością, dodatkowo zapotrzebowanie przemysłu na absolwentów szkół zawodowych jest bardzo duże. W ciągu 70 lat historii mury szkoły opuściło ponad dziesięć tysięcy absolwentów. Absolwenci Technikum Mechaniczno – Elektrycznego to przedsiębiorcy, naukowcy, inżynierowie, oficerowie, prawnicy a także lekarze i księża z kolegą Ryszardem Pruczkowskim na czele. Czapki z głów przed tymi, którzy nie zawsze piątki stawiali. Wśród najbardziej znanych pedagogów związanych ze szkołą wspomnieć należy: Marię Wietrzykowską, Edwarda Krzyżanowskiego, Franciszka Oziewicza, Jadwigę Giełwanowską, Marię Kościelak, Adama Kłosia, Renatę Paczyńską, Marię Pilarską oraz wicedyrektora szkoły w latach 1963-1971, nauczyciela historii prof. Janusza Kuttę, b. dyrektora Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Miejsce w historii placówki zapisali również złotymi zgłoskami m.in. Ryszard Dobrowolski, Stanisław Matysiak i Witold Tymkowski – przedstawiciele licznej grupy doskonałych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jak dziś przedstawia się sytuacja szacownej jubilatki? Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu, bo tak aktualnie nazywa się szkoła, kontynuując dawne tradycje kształci młodzież o specjalności: technik mechanik, technik poligraf, technik informatyk, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek CNC, elektryk. Nota bene operator obrabiarek CNC, nawet dziś, w dobie kryzysu, kiedy bezrobocie dotyka coraz liczniejszą rzeszę absolwentów szkół technicznych, jest fachowcem najczęściej poszukiwanym. Szkoła może się pochwalić nowoczesnymi, specjalistycznymi pracowniami oraz doświadczoną, wykwalifikowaną kadrą.  Coraz częściej mówi się o zapotrzebowaniu na specjalistów takich dziedzin jak informatyka i mechanika. Edukacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu to zarówno doskonałe przygotowanie do wykonywania zawodu jak również solidna podstawa przed dalszym kształceniem. Region Kujaw i Pomorza jak i cały kraj potrzebować będzie wielu specjalistów przy małych, średnich i wielkich inwestycjach. Nie należy również zapominać o mniejszych przedsięwzięciach, które w kolejnych unijnych perspektywach finansowych będą nadal realizowane. Wybór kształcenia i ukończenie nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu daje gwarancje doskonałej pozycji na rynku. Szkoła łączy w sobie siedem dekad tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami.