O nas

Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Inowrocławiu

Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Inowrocławiu zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada 2001 roku. W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia wchodzili między innymi koledzy: Krzysztof Studziński, Andrzej Szymański, Stanisław Kwiatkowski, Kazimierz Kubski, Waldemar Bukowski i Zbigniew Wiśniewski.

Członkowie Stowarzyszenia czynnie uczestniczą w spotkaniach organizacji pozarządowych, w spotkaniach absolwentów poszczególnych roczników a także w uroczystościach pogrzebowych byłych nauczycieli.

Dzięki staraniom członków Stowarzyszenia, w obecnej szkole przywrócono w 2007 roku naukę w klasie o specjalności obróbki skrawaniem cnc.

Stowarzyszenie było współorganizatorem spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2010 roku na temat: „Edukacja a rynek pracy – przyszłość zawodów technicznych”.

W dniu 8 września 2012 roku Stowarzyszenie było organizatorem Zjazdu Absolwentów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w 65 rocznicę powstania szkoły i rozpoczęcia w niej nauki. W obchodach udział wzięli: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Zbigniew Ostrowski, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Pan Andrzej Siemianowski, Wicestarosta Inowrocławski Pani Mirosława Kucol, Prezydent Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza, Wiceprezydent Miasta Inowrocławia Pan Wojciech Piniewski.

W dniu 01 lutego 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia. W skład obecnego Zarządu Stowarzyszenia wchodzą koledzy: Andrzej Skuza, Andrzej Szymański, Tadeusz Bogusz, Stanisław Kwiatkowski, Kazimierz Kubski i Bogdan Szczepański.

Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Inowrocławiu wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu (Mechan) są organizatorami „Zjazdu Absolwentów Mechana w 70 rocznice powstania szkoły” w sobotę 09 września 2017.